Giao Hữu Quốc Tế

Lens 1 - 1 Arsenal

Kết quả trận đấu Lens 1 - 1 Arsenal 22/07/2016

PSV 3 - 0 FC Porto

Kết quả trận đấu PSV 3 - 0 FC Porto 20/07/2016

Load More That is All